Enter your keyword

អេ អាយ អាយ ជាកន្លែងស្ថាបនាចំណេះដឹងឱ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ

Aii Capacity Building: The Making of a Leader

អេ អាយ អាយ ជាកន្លែងស្ថាបនាចំណេះដឹងឱ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការទំនាក់ទំនង ហើយនិងការធ្វើការងារជាក្រុមគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រា ប់ភាពជោគជ័យដល់ក្រុមការងារទាំងមូល។ ប្រធាននៃកម្មពិធីសិក្សាបានបង្កើតកម្មពិធីសិក្សានេះឡើង ដើម្បីជួយឱ្យគណៈកម្មការសាលាជោគជ័យស្រេចបាននៅគោលដៅរបស់ពួកគេ។

kmKH